Veilig varen met MF Shipping Group

Terug naar overzicht

Stille wateren, diepe gronden. Zo luidt het spreekwoord, maar er komen veel meer variabelen kijken bij veilig vervoer van vracht over water: snelheid, massa, zoutconcentratie en getijde hebben allemaal invloed op de ligging van een schip. Als schipper heb je dus graag meer zekerheid over wat er zich onder het wateroppervlakte afspeelt. Je bent immers verantwoordelijk voor het welzijn van je bemanning, maar ook voor de staat van het schip.

Zonder nauwkeurige informatie loopt een schip het risico op enig moment de bodem of juist een brug te raken. Daarom ontwikkelden wij in opdracht van MF Shipping Group een tool in Excel waarmee de schipper op basis van haar invoer kan zien of de mogelijkheid bestaat dat een schip contact maakt met de bodem.

De tool doet dit op basis van vooraf verzamelde parameters en bekijkt per zone of in het meest negatieve geval er risico op aanvaring bestaat. Als blijkt dat dit risico bestaat kan een complexer model worden ingezet om te onderzoeken onder welke snelheid en op welk tijdstip er wél veilig door een bepaalde zone gevaren kan worden.

De tool doet het zware rekenwerk, de schipper ziet simpelweg per zone of het licht op groen staat. Het is slechts één voorbeeld van de veelzijdigheid in toepassingen van Excel die we met creativiteit en kunde kunnen realiseren!

We spreken graag een keer af