Slim margarine afvullen met Unilever

Terug naar overzicht

Margarine is al lang niet meer zomaar margarine. Alleen Unilever levert al vijftig soorten margarines met allen hun eigen recept. Dit betekent dat er in de Unilever fabriek in Rotterdam maar liefst 2500 keer per week van recept wordt gewisseld! Bij elk van deze wissels blijven er echter resten margarine achter in de machines.

Zonde en onnodig om weg te gooien vinden ze bij Unilever, dus kwamen ze bij Studio Excel met de vraag:

‘kunnen jullie software ontwerpen die in kaart brengt wat de ideale volgorde is voor het hergebruik van de achtergebleven margarine? Zolang de ingrediënten van de recepten overeenkomen, hoeft er immers niks verloren te gaan.’

We ontwikkelden een kostenmatrix waarbij duidelijk wordt wat de kosten zijn bij de overgang van een recept tot ieder ander recept. Met deze kennis kan nagedacht worden over een gunstige volgorde van productie om kosten en verspilling te minimaliseren.

Maar daar stopt de innovatie niet. Een volgende stap is de implementatie van een door Studio Excel ontwikkeld algoritme waarmee de computer kan zien welke ingrediënten zich bevinden in het residu van bijvoorbeeld recept A, zodat deze niet hoeven worden toegevoegd aan recept B. Hiermee komt een duurzaam productieproces waarbij recepten in een ideale volgorde worden afgevuld een stuk dichterbij!

We spreken graag een keer af