Onderhoud

Lorem Ipsum

Onderhoud van Excel software

Software verouderd en gaat gebreken vertonen, maar tijd voor onderhoud is niet altijd beschikbaar. Op kritieke momenten kan uw Excel software u dan in de steek laten, met een gebrekkig werkresultaat als gevolg. Dit verhoogt weer de toch al hoge werkdruk voor uw IT afdeling, een vicieuze cirkel is geboren.

Gelukkig kunt u hier op anticiperen door het onderhoud bij ons uit te besteden. U kunt bij ons een onderhoudscontract afsluiten voor zowel Excel als Acces software. Doet er zich dan een probleem voor, dan lossen wij het voor u op en blijft u op schema.

Ontzorging van uw IT afdeling

Heeft u een probleem? Wij zorgen dat we bekend zijn met uw Excel of Access software, zodat u ons direct kunt benaderen voor hulp. Omdat we werken met een knipkaart die u recht geeft op een bepaald aantal uren support houdt u overzicht over de kosten. Zo worden managers en IT personeel ontlast en kunt u als gebruiker direct worden geholpen.

Daarnaast lossen we niet enkel storingen op, maar merken we ook eigenaardigheden op. Valt ons iets op? Dan doen we vrijblijvend aanbevelingen over mogelijke structurele verbeteringen. Voorkomen is immers beter dan genezen!

De voordelen op een rij

  • We werken met SmartSupport: als u belt met een vraag weten we direct het probleem te lokaliseren;
  • Heldere afspraken: binnen 24 uur respons en binnen 72 uur is het probleem opgelost;
  • Ontlasting van uw IT afdeling;
  • Knipkaart: geen onvoorziene kosten;
  • Zekerheid van continu├»teit.

We spreken graag een keer af